Památky západních Čech 4/2014

Detailed information

Year:

2014

Place:

Plzeň

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Language:

Czech

Number of pages:

110

ISBN:

978-80-85035-4-8

catalog printed-publication

0 Kč

Not for sale

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 8,70 MB

Download
Obsah:
  • Karel Nováček - Radek Široký - Lenka Starková: Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé. PDF
  • Vladěna Haragová: Ikonografická rekonstrukce nástěnných maleb z kostela sv. Wolfganga v Doupově. PDF
  • Jan Kaigl: Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Souhrnný kulturněhistorický nástin k úvahám o budoucnosti památky. PDF
  • Petr Sokol: Archeologie na hradě Přimda. PDF
  • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na náměstí Republiky v Plzni. Ke vzniku a opravám památky ve světle archivních pramenů. PDF
  • Renáta Hronová: Jen stručně k poslednímu restaurování epitafu Floriána Gryspeka v Kralovicích. PDF
  • Karel Foud - Jaroslava Kováčová: K vesnickému domu na Rokycansku. Drobnosti s využitím fototéky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.PDF
  • David Tuma: Sokolovna v Chudenicích. PDF
  • Drobné a osobní zprávy PDF
  • Recenze PDF

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)