Zprávy památkové péče 6/2014

Detailed information

Year:

2014

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

102

catalog printed-publication

95 Kč

last few

Buy

 

Editorial

 • NEJEDLÝ Vratislav, s. 433

Materiálie, studie

 • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena: Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové, s. 435–446
 • BLÁHOVÁ, Lucie, PETROVÁ, Jana: Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, s. 447–453
 • TUMA, David: Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny v Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově, s. 454–463
 • VESELÁ, Martina, HAVLŮJOVÁ, Hana, WIZOVSKÁ, Dagmar, WIZOVSKÝ, Tomáš: Didaktické pomůcky v památkové edukaci: teorie, zahraniční i domácí inspirace a praxe, s. 464–473
 • ŠTUMBAUER, Tomáš: Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel, s. 474–481
 • LAZÁK, Martin: K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu, s. 482–489
 • BOROVCOVÁ, Alena: Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fundu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy, s. 490–496
 • ŠTUMBAUER, Tomáš: Osobnost Hanse Coudenhove-Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích, s. 497–506
 • KOLBABOVÁ, Zdeňka: Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn: Podmalby na skle, s. 507–512
 • KUNEŠ, Petr, MICHOINOVÁ, Dagmar, KRAJČOVÁ, Vladislava: Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, s. 513–518

Různé

 • UHLÍK, Jan: Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek, s. 519–520

Recenze, bibliografie

 • BACHTÍK, Jakub: Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey: zpráva z konference na horké půdě, s. 520–522
 • Memorandum vedoucích uměnovědných kateder a ústavů v českých zemích o kostele v Horním Jiřetíně, s. 522
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav: Památky dějin bydlení, s. 522–523

Summary, s. 523–525

 

Obsah a rejstřík časopisu Zprávy památkové péče, ročník 74, 2014, s. 526–535

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)